MS CRM Marketing | Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics CRM

Marketing

Plánování kampaní
Kampaně slouží jako zásobníky všech informací, plánovaných úkolů a aktivit kampaně, které jsou zapotřebí k vedení marketingových kampaní. Kampaně můžete použít k přípravě kompletní marketingové kampaně od začátku až do konce. Kampaně poskytují rozsáhlé funkce sledování včetně podrobných finančních informací, sestav a několika marketingových seznamů. Kampaně mohou rovněž obsahovat několik plánovaných úkolů a aktivit kampaně požadovaných ke koordinaci všech zdrojů potřebných pro kampaň.

Správa aktivit kampaně a plánovaných úkolů
Pomocí aplikace Microsoft Dynamics CRM můžete vytvářet a sledovat různé plánované úkoly a aktivity kampaně, které je třeba provést, aby marketingová kampaň byla úspěšná.

Princip odpovědí na kampaň
Odpovědi na kampaň v aplikaci Microsoft Dynamics CRM představují záznamy komunikace, kterou obdržíte od potenciálních zákazníků jako reakci na konkrétní marketingovou kampaň. Můžete zaznamenat či ukládat odpovědi na různé aktivity marketingových kampaní a zajistit tak, aby následovala správná reakce. Záznamem odpovědí na kampaň v aplikaci Microsoft Dynamics CRM informujete tým o tom, že zákazník odpověděl. To umožňuje příslušným způsobem reagovat. Spuštěním sestav obsahujících data odpovědí na kampaň, která jste zaznamenali do aplikace Microsoft Dynamics CRM, můžete měřit úspěšnost konkrétních aktivit na základě míry odpovědí.

Automatické vytvoření odpovědí na kampaň
Pro e-mailové aktivity zahrnuté do kampaně můžete pomocí aplikace Microsoft Dynamics CRM také automaticky vygenerovat odpovědi na kampaň. Pokud zákazníci odpoví na e-mailové aktivity, můžete pomocí aplikace Microsoft Dynamics CRM automaticky vytvořit odpovídající záznamy odpovědí na kampaň.y.
PRODUKTY
REFERENCE
E-commerceLeonardo1:1 SolutionFLEXI IT
D3Soft s.r.o.  EU
D3Soft s.r.o.
Ocelářská 2969/12
703 00 Ostrava-Vítkovice
Česká Republika
2014 ©Všechna práva vyhrazena, D3Soft s.r.o.