MS CRM Prodej | Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics CRM

Prodej

Aplikace Microsoft Dynamics CRM umožňuje správu, sdílení a spolupráci u obchodních vztahů a kontaktů v rámci organizace. Funkce protokolování a sledování jsou užitečné pro prodejce, prodejní týmy, další podpůrné týmy a jejich vedoucí pracovníky. Všechny aktivity (například e-maily, telefonní hovory a schůzky) jsou zaznamenávány do protokolů, díky čemuž je udržována průběžná historie všech aktivit obchodního vztahu či kontaktu.

Přidání služeb
Ze záznamu obchodního vztahu nebo kontaktu můžete vytvořit případ nebo smlouvu. Po uložení je záznam automaticky propojen s obchodním vztahem nebo kontaktem. Tyto informace poskytují prodejcům důležité podrobnosti o typu služeb, na které má zákazník nárok.

Přidání prodejních transakcí
MS CRM umožňuje jednoduše vytvořit nabídku, objednávku nebo fakturu. Všechny údaje o zákazníkovi se Vám automaticky zadají do nabídky či jiných prodejních transakcí. U jednotlivého zákazníka se Vám tak uchová veškerá historie těchto prodejních transakcí (nabídka, objednávka nebo faktura).

Správa záznamů zákazníků u kampaní
Záznamy zákazníků můžete do marketingových seznamů, které již existují jako součást marketingových aktivit, přidat přímo z formuláře obchodního vztahu nebo kontaktu. Ze záznamu zákazníka lze rovněž zobrazit informace související s kampaní. Pomocí rychlé kampaně můžete také spustit aktivitu u libovolného Vámi definovaného výběru zákazníků.

Správa Zájemců
Vaše organizace může zájemce označovat jako kandidáty, nadějné zákazníky nebo prodejní příležitosti. Všechny aktivity jsou protokolovány, takže u zájemce je k dispozici průběžná historie jednotlivých aktivit po jejich dokončení.

Zájemce můžete zadávat jednotlivě. Kromě toho lze pomocí aplikace Microsoft Dynamics CRM importovat seznamy zájemců do databáze, provádět předběžné rozřazení a v případě zařazení převádět zájemce na příležitosti.

Informace o potenciálních zákaznících můžete sledovat a pak zařadit a přiřadit kandidáty. Protože zájemci jsou v průběhu prodejního cyklu sledováni nezávisle na zákaznících, můžete se zaměřit na budování zákaznické základny.

Správa Příležitostí (Projektů)
Příležitost je potenciální prodej, který je podobný zájemci. Existuje však mírný rozdíl v tom, že pomocí příležitosti lze předpovídat výnosy z prodeje, nastavit možné datum uzavření a faktor pravděpodobnosti uskutečnění prodeje.

Pokud v podnikovém procesu používáte příležitosti, můžete spuštěním sestav profilace zobrazit odhadované objemy výnosů z nadcházejících nových prodejů.

Provádění prodejních transakcí
Životnost úspěšné prodejní transakce zpravidla začíná vytvořením konceptu nabídky. Jakmile je nabídka připravena, je aktivována a odeslána zákazníkovi. Nabídka obvykle projde několika opravami mezi prodejcem a zákazníkem, než je přijata.

Po přijetí nabídky je z ní vygenerována objednávka. Ta slouží k uzavření smlouvy na zboží a služby, které byly nabídnuty v nabídce. Nakonec, po vystavení objednávky na zboží a služby, je vygenerována faktura.

Prodejci mohou pomocí nástrojů aplikace Microsoft Dynamics CRM vytvářet a tisknout nabídky, objednávky a faktury při práci v režimu online nebo offline v sídle zákazníka. Tyto nástroje se dále používají k nastavení dat konce platnosti a převedení nabídek na objednávky nebo objednávek na faktury.
PRODUKTY
REFERENCE
Leonardo1:1 SolutionCRM LeonardoFLEXI IT
D3Soft s.r.o.  EU
D3Soft s.r.o.
Ocelářská 2969/12
703 00 Ostrava-Vítkovice
Česká Republika
2014 ©Všechna práva vyhrazena, D3Soft s.r.o.